تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق بهارنارنج
  نام عامی:Citrus aurantium
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  مقوی قلب و اعصاب،رفع بی خوابی های عصبی،رفع افسردگی،تسکین ناراحتی های سینه،رفع سرفه،رفع تپش قلب،آرامبخش

  نحوه استفاده

  قبل از هر غذا یک استکان و یا به صورت شربت میل شود

  آمار