تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق بید
  نام علمی:Salix
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  تب بر،رفع بیخوابی های ناشی از ضعف اعصاب،رفع قاعدگی های دردناک،تسکین دردهای تناسلی،تقویت معده،درمان زردی و سردرد،اشتها آور

  نحوه استفاده

  جهت امراض داخلی قبل از غذا نصف لیوان میل شود

  آمار