تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق بیدمشک
  نام علمی:salix aegyptiaca
  طبیعت:معتدل
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  تقویت قلب و اعصاب،ملین،نشاط آور،رفع گرفتگی و خفقان قلب،تقویت عمومی بدن،مصرف بیدمشک در جوانی مانع فشار خون در دوران پیری می شود

  نحوه استفاده

  قبل از هر غذا یک استکان یا به صورت شربت میل شود

  آمار