تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق پونه
  نام علمی:Mentha pulegium
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  خلط آور،رفع بیماریهای نقرس،آسم،سیاه سرفه،گریپ و هیستری،درمان تنگی نفس،موثر در افتادگی مثانه و کم کردن ادرار

  نحوه استفاده

  بعد از هر غذا نصف استکان میل شود

  آمار