تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  چهارعرق
  نام علمی:
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  تقویت پوست و کلیه و کبد،آرامبخش،دارای ویتامین ث،تب بر،تصفیه خون،تقویت قلب و اعصاب،بازکننده رگها،مداوای درد مفاصل که از گرمی مزاج باشد

  نحوه استفاده

  بعد از هر غذا نصف استکان میل شود

  آمار