تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق چهل گیاه
  نام علمی:Fourty Herbs Distilled
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  مقوی قلب و اعصاب،مسکن دردهای ماهانه خانمها،بازکننده رگهای قلب،آسان سازی گوارش،آرامبخش

  نحوه استفاده

  بعد از هر غذا نصف استکان میل شود

  آمار