تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق خارشتر
  نام علمی:Alhagi maurorum
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  دافع سنگهای کلیه و مثانه،شستشو دهنده کلیه ها،مفید جهت سیاه سرفه و سلامتی کلیه ها،تقویت اعمال کلیه

  نحوه استفاده

  قبل از هر غدا نصف استکان میل شود

  آمار