تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق خارخاسک
  نام علمی:Tribulus terrestris
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  مدر قوی،رفع سنگ کلیه و مثانه،تصفیه کننده خون،رفع کیسه صفرا،سنگ شکن کلیه و دفع آن

  نحوه استفاده

  قبل از هر غذا نصف استکان میل شود

  آمار