تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق دارچین
  نام علمی:Cinnamomum zeylanicum
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  مقوی قلب،خلط آور،برطرف کننده عفونتهای گلو،پایین آورنده فشار خون،چربی و قند خون

  نحوه استفاده

  همراه با چای یا بعد از هر غذا نصف استکان میل شود

  آمار