تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  روغن هسته انگور
  نام علمی:Vitis
  طبیعت:
  توضیحات

  فاقد کلسترول،کاهش دهنده بیماریهای قلبی عروقی،خاصیت نرم کنندگی،ضد یبوست،تقویت کننده پوست،رفع سیاهی دور چشم

  نحوه استفاده
  آمار