تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق زنجبیل
  نام علمی:Zingiber officinale
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  تقویت معده و کبد،نیرو دهنده قوای جنسی،ضد تهوع و استفراغ،رفع مسمویت غذایی،ضدنفخ،درمان بلغم،تقویت حافظه،بادشکن

  نحوه استفاده

  بعد از هر غدا یک استکان میل شود

  آمار