تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق زیره
  نام علمی:CuminumCyminum L
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  ضد چاقی،رفع ضعف اعصاب،نیرو دهنده و هضم کننده،درمان کم خونی،زیاد کننده ترشحات شیر،معالجه تاخیر زمان وقوع قاعدگی زنان جوان،پایین آورنده چربی خون

  نحوه استفاده
  قبل از هر غذا یک استکان میل شود
  آمار