تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق سیر
  نام علمی:Allium sativum
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  پایین آورنده فشار خون،تنظیم کننده قند خون و چربی خون،ضد مسمویت حاصله از نیکوتین سیگار و آلودگی هوا

  نحوه استفاده
  بعد از هر غذا یک استکان میل شود
  آمار