تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق شاه اسپرم
  نام علمی:Tanacetum balsamita
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  درمان زخم معده،تنظیم قاعدگی،رفع دل درد،ضد انگل،تقویت معده،هضم کننده غذا،رفع اسهال و استفراغ

  نحوه استفاده
  قبل از هر غذا نصف استکان میل شود
  آمار