تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق شلتوک
  نام علمی:
  طبیعت:گرم
  Tanacetum balsamita
  توضیحات

  تقویت موی سر،جلوگیری از سفید شدن مو و ریزش آن،تقویت پیاز مو و رویش مجدد آن

  نحوه استفاده
  یک استکان صبح ناشتا میل شود
  آمار