تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق شوید
  نام علمی:Anethum graveolens dhi
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  برطرف کننده چربی خون،مقوی معده،ضد دل دردو بیماریهای روده،هضم کننده غذا،آرام کننده و زیاد کننده ترشحات شیر مادر

  نحوه استفاده
  بعد از هر غذا نصف استکان میل شود
  آمار