تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق شیرین بیان
  نام علمی:Glycyrrhiza globra
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  درمان ورم روده و معده،علاج زخم معده و اثنی عشر،درمان یرقان،درمان امراض کلیه،برطرف کننده سرماخوردگی،رفع سرفه و گرفتگی صدا

  نحوه استفاده
  قبل از هر غذا یک استکان و بعد از هر غذا نصف استکان میل شود
  آمار