تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق طارونه
  نام علمی:
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  مقوی قلب و اعصاب،ضد دردهای مفاصل،خواب آور،مسکن دردهای روماتیسمی،تقویت قوای جنسی

  نحوه استفاده
  قبل از هر غذا یک لیوان میل شود
  آمار