تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق کلپوره
  نام علمی:Teucrium polium
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  نیرو بخش،ضد تشنج،تسکین آسم،ضد آفت،کاهش شسریع قند خون،رفع دل درد و استفراغ،رفع اختلالات عصبی،اعمال کبد را مرتب میکند

  نحوه استفاده
  بعد از هر غذا یک استکان میل شود
  آمار