تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق کیالک
  نام علمی:Crataegus aronia
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  مفید جهت بیماریهای قلبی،باز کننده انسداد عروق،صفرابر،تنطیم تپش قلب و ضربان آن،جلوگیری از سخت شدن رگها

  نحوه استفاده
  قبل از هر غدا با یک لیوان آب میل شود
  آمار