تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق گل زوفا
  نام علمی:Hyssopus officinalis
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  ضد سرماخوردگی،ضد سرفه،خلط آور،دفع سموم،ضد قولنج،رفع عفونتهای ریوی،پادزهر قوی

  نحوه استفاده
  یک فنجان در یک لیوان آب سرد میل شود
  آمار