تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق مورد
  نام علمی:Myrtus
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  ضد خونریزی،تقویت رشد موی سر،درمان اسهال و بواسیر،قابض روده

  نحوه استفاده
  قبل از هر غذا یک استکان به صورت شربت میل شود
  آمار