تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  معجون ضد آسم و آلرژی
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  تسکین آسم و بیماریهای تنفسی و تنگی نفس

  نحوه استفاده
  یک استکان در زمان دلخواه میل شود
  آمار