تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  معجون ضد انگل
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  ضد هر گونه کرم و انگل در بدن و دفع آنها

  نحوه استفاده
  قبل از هر غذا دو فنجان میل شود
  آمار