تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  معجون معده و گوارش
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  مقوی معده، رفع دل درد و دلپیچه ، ضد نخ

  نحوه استفاده
  بعد از هر غذا نیم یا یک استکان میل شود
  آمار