تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق انیسون
  نام علمی:Pimpinella anisum
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  ضددرد،ضد میگرن، ضدباکتري، ضداسپاسم، ضدويروس، افزايش دهنده ي ميل جنسي، ضد نفخ، معرق، هضم کننده، قاعده آور، خلط آور، مقوي کبد، قارچ کش، حشره کش، شيرافزا، مسهل، آرام بخش، سقط کننده، آلرژي زا، محرک و مقوي معده.

  نحوه استفاده
  بعد از هر غذا یک استکان میل شود
  آمار