تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق اترج
  نام علمی:Citrus medica L
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  رفع عطش و سکسه،ضد اسهال و استفراغ،ضد عفونت،رفع غم،تامین ویتامین ث،ضد دردهای عصبی در ناحیه دست و شانه

  نحوه استفاده

  بعد از هر غذا یک استکان میل شود

  آمار