تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق برگ چنار
  نام علمی:Platanus orientalis
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  رفع لکه های پوستی،چاق کننده،رفع ناراحتی های حلق و گرفتگی صدا،رفع اسهال های ساده و دیسانتری

  نحوه استفاده

  قبل از هر غذا یک استکان میل شود

  آمار