تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق برگ گردو
  نام علمی:Juglans regia
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  پایین آورنده قند خون،درمان نقرس،مقوی،ضد عفونی کننده،قطع شیر مادر

  نحوه استفاده

  قبل از هر غذا یک استکان میل شود

  آمار