تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق بومادران
  نام علمی:Achillea
  طبیعت:گرم
  مقدار: بطری 1،2،5،10 لیتری
  توضیحات

  برطرف کننده روماتیسم و دردهای استخوانی،تنظیم کننده قاعدگی،صاف کننده خون،رفع خستگی،ضد انگل آسکاریس و کیست

  نحوه استفاده

  بعد از هر غذا یک استکان میل شود

  آمار