تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  روغن گردو
  نام علمی:Juglans regia
  طبیعت:گرم و خشك
  توضیحات

  ضد عفونی کننده،افزایش طول عمر،افزایش قدرت ذهن و هوش،جلوگیری ازلخته خون،جلوگیری از ورم مفاصل،خاصیت از بین بردن ویروس،محافظت در برابر بیماریهای قلبی،جلوگیری از سنگ کیسه صفرا،حفاظت از استخوان،تسکین دردهای ناشی از سیاتیک

  نحوه استفاده
  آمار