تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  روغن بادام تلخ
  نام علمی:Amygdalus communis (syn.Prunus communis)
  طبیعت:گرم و خشك
  توضیحات

  بهترین شیوه ی طبیعی برای از بین بردن آثار لک، آثار باقی مانده از جوش و سایر آثار پوستی،برطرف کردن جوشهای چرکی و عفونتهای پوستی،برطرف کردن خشکی و چین و چروک پوست،شفاف کردن پوست،جلوگیری از موخوره،از بین بردن خشکی مو پوست،از بین بردن لکه های پوستی،تقویت ناخن

  نحوه استفاده
  آمار