تلفن: 0939.811.4038 زگل بوي گلاب آيد ازآن سان      كه پنداري گل اندر گل سرشتي پیامک: 50005000134242
آخرین دیدگاه‌ها
  عرق گشنیز
  نام علمی:Coriandrum sativum
  طبیعت:سرد
  مقدار: بطری 1،2،5،10،20 لیتری
  توضیحات

  بادشکن،ضد آفت و جوش،ضدکرم و باکتری معده و روده،نیرو دهنده،مفید در درمان بیماریهای عفونی

  نحوه استفاده
  بعد از هر غذا یک استکان میل شود
  آمار